Zespół

Adwokat Anna Buczek

Adwokat Anna Buczek – zawód adwokata wykonuje od prawie 20 lat. Swoją praktykę zawodową skoncentrowała na obsłudze w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności, reprezentacji w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, opieki i kurateli, w tym ubezwłasnowolnień, jak również specjalizuje się w obronie i reprezentacji klientów w skomplikowanych sprawach dotyczących przemocy domowej, porwań dzieci, czy naruszeń praw rodzicielskich. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach nieletnich i ich repezentacji w toku postępowań przed organami ściagania i sądami dla nieletnich. Jej zaangażowanie i profesjonalne podejście do każdego przypadku przynosi klientom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Radca Prawny Joanna Makan-Milczanowska

Radca Prawny Joanna Makan – Milczanowska posiada 20 lat doświadczenia w szerokopojętym prawie rodzinnym, oferując swoim Klientom wszechstronną pomoc prawną i doradztwo w zakresie rozwodów, alimentów, opieki nad dziećmi, a także w zakresie podziału majątku oraz spadków, w tym ustalaniu prawa do zachowku. Jako certyfikowany mediator, skutecznie pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i negocjacjach, dążąc, w pierwszej kolejności do polubownych rozwiązań, które są korzystne dla obu stron.Specjalizuje się w przygotowaniu umów małżeńskich, planów rodzicielskich oraz umów majątkowych, zapewniając wsparcie Klientom na każdym etapie postępowania w sprawie rodzinnej, w tym, reprezentacji w toku spraw sądowych oraz rozmowach mediacyjnych. Doceniana przez Klientów za indywidualne i empatyczne podejście do każdej sprawy.

@Lex Familia Kancelaria Prawa Rodzinnego Buczek & Makan 2024