Jak możemy Ci pomóc?

Zakres pomocy prawnej

Adopcja

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie adopcji, pomagając przyszłym rodzicom na każdym etapie tego złożonego i emocjonującego procesu. Od pierwszych konsultacji, poprzez proces adopcyjny, aż po finalizację adopcji, zapewniamy profesjonalne doradztwo i reprezentację prawna. Pomagamy w zrozumieniu wszystkich wymogów prawnych, jakie muszą być spełnione, oraz w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i wniosków. Reprezentujemy klientów przed sądami i innymi instytucjami, zajmując się także kwestiami międzynarodowymi adopcjami. Naszym celem jest ułatwienie całego procesu adopcyjnego, aby naszym klientom możliwie najłatwiej było przyjąć dziecko do swojej rodziny. Rozumiemy emocjonalne znaczenie adopcji dla wszystkich stron i działamy z najwyższą troską o dobro dziecka i przyszłych rodziców. Nasza kancelaria dba o to, aby proces adopcyjny przebiegał płynnie, z poszanowaniem prawa i najlepszego interesu dziecka.

Alimenty na dzieci

Zapewniamy naszym klientom profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną w sprawach alimentacyjnych. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla dzieci, dlatego pomagamy w ustaleniu, negocjowaniu oraz egzekwowaniu odpowiednich kwot alimentacyjnych. Specjalizujemy się w sporządzaniu wniosków o alimenty, reprezentując interesy naszych klientów przed sądami rodzinnymi. Oferujemy pomoc w przeprowadzaniu negocjacji między stronami w celu osiągnięcia sprawiedliwego i korzystnego porozumienia, co często pozwala uniknąć długotrwałych sporów sądowych. W przypadku braku porozumienia, jesteśmy przygotowani do skutecznej walki o prawa naszych klientów w sądzie, aby zapewnić dzieciom należne wsparcie finansowe. Zajmujemy się również sprawami związanymi ze zmianą wysokości alimentów, reagując na zmieniające się okoliczności życiowe zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego. Nasza kancelaria zapewnia również wsparcie w zakresie międzynarodowych spraw alimentacyjnych, pomagając w egzekwowaniu alimentów za granicą. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, możemy skutecznie chronić interesy dzieci i ich opiekunów, dążąc do zapewnienia im stabilności finansowej i odpowiedniego wsparcia na każdym etapie procesu.

Alimenty na małżonka

Specjalizując się w prawie rodzinnym, nasza kancelaria oferuje wsparcie w sprawach dotyczących alimentów na małżonka. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej po rozpadzie małżeństwa. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie możliwości uzyskania alimentów, reprezentację klienta w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych. Dążymy do tego, aby uzyskać dla naszych klientów jak najkorzystniejsze warunki alimentacyjne, biorąc pod uwagę ich indywidualną sytuację życiową i finansową. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które są kluczowe dla sprawy. Nasza kancelaria dba o to, by każdy klient był świadomy swoich praw i obowiązków związanych z alimentacją. W trakcie całego procesu zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie, dążąc do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi zmiany wysokości alimentów, gdy zmienia się sytuacja życiowa lub finansowa jednej ze stron. Naszym priorytetem jest ochrona interesów naszych klientów oraz zapewnienie im stabilności finansowej na nowym etapie życia. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy, proces uzyskania alimentów staje się mniej stresujący i bardziej przewidywalny.

Długi małżeńskie

Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie zarządzania długami małżeńskimi. Rozumiemy, że problemy finansowe mogą stanowić poważne obciążenie dla życia rodzinne i małżeńskiego, dlatego podchodzimy do każdego przypadku z indywidualnym zaangażowaniem. Oferujemy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami, dążąc do znalezienia najlepszego rozwiązania dla obu stron. Pomagamy w restrukturyzacji długów, aby ułatwić naszym klientom zarządzanie ich finansami i uniknięcie potencjalnych konsekwencji prawnych. Specjalizujemy się również w doradztwie dotyczącym podziału długów w przypadku rozwodu lub separacji, zawsze z naciskiem na sprawiedliwość i ochronę interesów naszych klientów. Nasza kancelaria reprezentuje klientów przed sądami i innymi instytucjami, broniąc ich praw i dążąc do osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku. Zapewniamy kompleksowe porady prawne dotyczące wszystkich aspektów związanych z długami małżeńskimi, w tym kwestii zabezpieczeń majątkowych i konsekwencji niewypłacalności. Dzięki naszej pomocy, klienci mogą znaleźć skuteczne rozwiązania swoich problemów finansowych, minimalizując stres i wpływ długów na ich życie rodzinne.

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku braku testamentu, dziedziczenie ustawowe regulowane jest przez przepisy prawa. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie dziedziczenia ustawowego, pomagając klientom zrozumieć, jak majątek zostanie podzielony wśród spadkobierców zgodnie z prawem. Reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych, zapewniając, że proces podziału majątku jest przeprowadzany sprawnie i zgodnie z literą prawa. Oferujemy również pomoc w rozwiązywaniu sporów spadkowych, które mogą pojawić się między uprawnionymi do spadku. Nasza praca obejmuje doradztwo w zakresie ochrony praw spadkobierców, w tym w kwestiach dotyczących obowiązku alimentacyjnego, praw do zachowku oraz innych aspektów dziedziczenia ustawowego. Naszym celem jest zapewnienie, że majątek zostanie sprawiedliwie i zgodnie z prawem rozdzielony między spadkobierców.

Intercyzy

W naszej kancelarii specjalizujemy się w sporządzaniu intercyz, oferując wsparcie na każdym etapie tego procesu. Rozumiemy, jak ważne jest zabezpieczenie majątkowe przed zawarciem małżeństwa, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby umowa między przyszłymi małżonkami była sprawiedliwa i odpowiadała ich oczekiwaniom. Współpracujemy z klientami w celu zrozumienia ich sytuacji majątkowej oraz celów, jakie chcą osiągnąć, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze rozwiązania. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na tworzenie intercyz, które są nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale również dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zajmujemy się również doradztwem w zakresie możliwych konsekwencji podpisania takiej umowy, a także jej ewentualnymi zmianami w przyszłości. Dbamy o to, by nasi klienci byli w pełni świadomi wszystkich aspektów intercyzy, co pomaga w podejmowaniu przemyślanych decyzji. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie prawne, od konsultacji i przygotowania projektu umowy, przez jej negocjacje, aż po ostateczne zawarcie i rejestrację. Z naszą pomocą, intercyza staje się skutecznym narzędziem ochrony majątkowej, zapewniającym spokój i bezpieczeństwo na przyszłość.

Kontakty z dzieckiem

Rozumiemy, jak ważna jest możliwość utrzymania bliskich relacji z dziećmi po rozpadzie związku, dlatego pomagamy w negocjacjach między rodzicami w celu osiągnięcia porozumienia najlepszego dla dziecka. W przypadkach, gdy porozumienie nie jest możliwe, reprezentujemy klientów przed sądami rodzinnymi, aby ustalić odpowiedni dla obu stron harmonogram wizyt. Zapewniamy również wsparcie w zakresie modyfikacji istniejących porozumień, jeżeli zmieniają się okoliczności życiowe stron. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na utrzymanie zdrowych i stabilnych relacji z obydwoma rodzicami, dlatego pracujemy z zaangażowaniem, aby zapewnić, że kontakty z dzieckiem są realizowane w sposób służący najlepszemu interesowi dziecka. Nasza kancelaria oferuje również doradztwo w zakresie praw rodzicielskich i obowiązków, pomagając klientom zrozumieć ich prawa oraz sposób, w jaki mogą je realizować w najlepszy sposób.

Nakazy ochronne

Nasza kancelaria oferuje pomoc w uzyskaniu nakazów ochronnych dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących w innych sytuacjach zagrożenia. Rozumiemy, jak kluczowe jest szybkie i skuteczne działanie w takich okolicznościach, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę osobom w potrzebie. Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o wydanie nakazu ochronnego, reprezentujemy klientów przed sądem oraz doradzamy w kwestiach związanych z ochroną prawną. Naszym celem jest zapewnienie, aby osoby zagrożone miały dostęp do środków prawnych, które skutecznie zabezpieczą ich przed dalszym zagrożeniem. Oferujemy również wsparcie po wydaniu nakazu, pomagając w monitorowaniu jego przestrzegania oraz doradzając w dalszych krokach prawnych, które mogą być konieczne do długoterminowej ochrony. Nasza kancelaria angażuje się w działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat dostępnych opcji prawnych dla ofiar przemocy i zagrożeń, dążąc do budowania bezpiecznego środowiska dla wszystkich osób potrzebujących ochrony.

Ochrona majątku

Kancelaria Lex Familia oferuje szeroki zakres usług związanych z ochroną majątku. Specjalizujemy się w tworzeniu strategii mających na celu zabezpieczenie dorobku naszych klientów przed nieprzewidzianymi okolicznościami oraz potencjalnymi roszczeniami. Nasze działania obejmują doradztwo w zakresie tworzenia odpowiednich struktur prawnych, takich jak fundacje czy trusty, które mogą skutecznie chronić majątek. Pomagamy w analizie ryzyka oraz w implementacji najlepszych praktyk mających na celu minimalizację tego ryzyka. Nasza wiedza pozwala nam na oferowanie skutecznych rozwiązań, które zapewniają naszym klientom spokój umysłu w kwestii bezpieczeństwa ich finansów. Współpracujemy z klientami w celu identyfikacji ich potrzeb i oczekiwań, co pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi prawa spadkowego, umów przedmałżeńskich oraz innych umów mających na celu ochronę majątku. Nasza kancelaria zapewnia reprezentację prawna w przypadku sporów dotyczących majątku, zawsze dążąc do ochrony interesów naszych klientów. Dzięki naszej pomocy, majątek naszych klientów jest odpowiednio zabezpieczony, co daje im pewność i ochronę na przyszłość.

Podział majątku przy rozwodzie

W ramach naszej kancelarii specjalizującej się w sprawach rodzinnych, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie podziału majątku przy rozwodzie. Rozumiemy, jak emocjonujący i skomplikowany może być ten proces, dlatego dążymy do zapewnienia naszym klientom spokoju i pewności, że ich interesy są należycie reprezentowane. Nasza pomoc obejmuje analizę stanu majątkowego małżonków, doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań podziału, a także reprezentację przed sądem. Dzięki naszemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie negocjować korzystne warunki podziału, uwzględniając zarówno majątek wspólny, jak i osobisty. Naszym celem jest osiągnięcie sprawiedliwego rozwiązania, które zabezpieczy finansową przyszłość obu stron. W trakcie całego procesu zapewniamy wsparcie prawne i emocjonalne, pomagając naszym klientom przejść przez ten trudny czas. Ponadto, oferujemy pomoc w ustalaniu wartości majątku, który ma być podzielony, i w razie potrzeby, współpracujemy z rzeczoznawcami i innymi ekspertami. Dbamy o to, aby każdy aspekt podziału był dokładnie omówiony i zrozumiały dla naszych klientów, minimalizując tym samym ryzyko przyszłych sporów. Nasza kancelaria stawia na przejrzystość i uczciwość w każdym etapie procesu podziału majątku.

Podatek spadkowy i od darowizny

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się również w kwestiach podatkowych związanych ze spadkami i darowiznami. Zapewniamy doradztwo w zakresie obowiązujących stawek, zwolnień i ulg podatkowych, pomagając klientom zminimalizować obciążenia podatkowe związane z otrzymaniem spadku czy darowizny. Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi, asystując w przygotowaniu i składaniu niezbędnych deklaracji podatkowych oraz w negocjacjach i sporach podatkowych. Nasza praca obejmuje również planowanie sukcesji majątkowej w celu optymalizacji podatkowej, co może znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe dla spadkobierców. Dążymy do tego, aby nasi klienci byli w pełni świadomi swoich obowiązków podatkowych oraz mieli dostęp do najlepszych strategii ich minimalizowania.

Podważanie testamentów

Zdajemy sobie sprawę, że decyzje zawarte w testamencie mogą budzić wątpliwości i prowadzić do sporów między spadkobiercami. Dlatego naszym celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego w tego typu sprawach. Oferujemy doradztwo w ocenie szans na pomyślne podważenie testamentu, przygotowujemy niezbędne argumenty prawne i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych. Nasza praca opiera się na dokładnej analizie dokumentów, świadectw oraz innych dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla sprawy. Podejmujemy się również mediacji, dążąc do polubownego rozwiązania konfliktu, zawsze mając na uwadze najlepsze interesy naszych Klientów.

Planowanie sukcesji

W naszej kancelarii specjalizujemy się w planowaniu sukcesji, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie przekazywania majątku dla przyszłych pokoleń. Rozumiemy znaczenie odpowiedniego przygotowania do przekazania dorobku życia, dlatego oferujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania, które chronią interesy naszych klientów i ich rodzin. Nasze usługi obejmują przygotowanie testamentów, umów darowizn oraz innych dokumentów prawnych, które są niezbędne do skutecznego i zgodnego z prawem przekazania majątku. Pomagamy również w rozwiązywaniu spraw związanych z podatkami od spadków i darowizn, zapewniając, że cały proces przebiega jak najbardziej efektywnie pod względem finansowym. Nasza kancelaria oferuje doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, mając na uwadze ochronę majątku przed niepotrzebnymi obciążeniami. Dzięki naszej pomocy, klienci mogą być pewni, że ich wola zostanie zrealizowana, a majątek przekazany zgodnie z ich życzeniami. Zapewniamy również wsparcie w przypadku ewentualnych sporów spadkowych, reprezentując interesy naszych klientów przed sądami i innymi instytucjami. Naszym celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa naszym klientom oraz ich bliskim w kwestii przyszłości ich majątku.

Procedury prawne przeciwko przemocy

Nasz zespół specjalistów posiada głęboką wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących ochrony przed przemocą domową i jest gotowy do świadczenia pomocy na każdym kroku procedury prawnej. Od zgłoszenia sprawy na policji, poprzez reprezentację w postępowaniach sądowych, aż po egzekwowanie wydanych przez sąd nakazów ochronnych, nasza kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie prawne. Dążymy do tego, aby ofiary przemocy domowej mogły skorzystać z wszelkich dostępnych środków prawnych w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i ochrony przed dalszą przemocą. Nasza praca koncentruje się na skutecznym wykorzystaniu prawa do ochrony ofiar, w tym poprzez uzyskanie nakazów ochronnych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz reprezentację w sprawach karnych przeciwko sprawcom przemocy. Zależy nam na zapewnieniu, że ofiary przemocy są właściwie chronione przez prawo, a sprawcy są pociągani do odpowiedzialności.

Postępowania spadkowe

Rozumiemy, jak skomplikowany i emocjonalny może być proces dziedziczenia, dlatego z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdej sprawy, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania. Począwszy od doradztwa w kwestii praw spadkowych, poprzez reprezentację w sądzie, aż po pomoc w wykonaniu orzeczeń sądowych dotyczących dziedziczenia majątku. Nasz zespół ekspertów pomoże Wam w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, wyjaśnieniu procedur prawnych oraz w negocjacjach między stronami. Dążymy do tego, aby proces spadkowy przebiegał jak najbardziej sprawnie i z korzyścią dla naszych Klientów, minimalizując przy tym ryzyko ewentualnych konfliktów.

Rozwody bez orzekania o winie

My, jako kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym, oferujemy kompleksową pomoc prawną w procesach rozwodowych bez orzekania o winie. Rozumiemy, że decyzja o rozwodzie jest trudna i emocjonalna, dlatego stawiamy na wsparcie i dyskrecję. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz reprezentację przed sądem. Pomagamy w negocjacjach dotyczących podziału majątku, alimentów oraz ustalenia praw do opieki nad dziećmi, dążąc do polubownego rozwiązania konfliktu. Staramy się minimalizować stres związany z procedurą rozwodową, zapewniając profesjonalne podejście i indywidualne doradztwo. Naszym celem jest osiągnięcie sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron, bez konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Rozwody z orzeczeniem o winie

W przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie nasza kancelaria oferuje wszechstronną pomoc i reprezentację. Zdajemy sobie sprawę, że sprawy te mogą być szczególnie złożone i emocjonalne, dlatego podchodzimy do nich z dużą empatią i zaangażowaniem. Oferujemy pomoc w zgromadzeniu niezbędnych dowodów oraz przygotowaniu argumentacji, aby wykazać winę drugiej strony. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania, dążąc do zapewnienia im sprawiedliwości i ochrony ich praw. Prowadzimy negocjacje w kwestiach alimentacyjnych, podziału majątku oraz ustalenia praw do opieki nad dziećmi, zawsze z naciskiem na dobro klienta. Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam efektywnie przeprowadzać nawet najbardziej skomplikowane sprawy rozwodowe, zapewniając klientom profesjonalne wsparcie na każdym kroku.

Reprezentacja ofiar przemocy domowej w sądzie

Rozumiemy, jak trudne i stresujące mogą być te doświadczenia, dlatego zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów sądowych, takich jak wnioski o nakazy ochronne, oraz reprezentujemy ofiary przed sądem, dążąc do uzyskania maksymalnej ochrony prawnej. Nasza kancelaria kładzie szczególny nacisk na dyskrecję i wrażliwość w trakcie obsługi spraw dotyczących przemocy domowej. Podejmujemy działania mające na celu nie tylko ochronę praw naszych klientów, ale również ich bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Wspieramy ofiary w uzyskaniu dostępu do wszelkich dostępnych środków prawnych, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy i zapewnić sprawiedliwość. Naszym priorytetem jest zapewnienie, aby każda osoba doświadczająca przemocy domowej mogła liczyć na profesjonalne i empatyczne podejście, a także skuteczną ochronę prawną.

Ochrona praw dziecka

Jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę praw dziecka. Naszym priorytetem jest zapewnienie, aby prawa każdego dziecka były respektowane i chronione, zarówno w kontekście rodzinnym, jak i sądowym. Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących naruszeń praw dziecka, w tym w przypadkach zaniedbania, przemocy czy dyskryminacji. Reprezentujemy interesy dzieci w postępowaniach sądowych, współpracując z odpowiednimi instytucjami w celu zapewnienia najlepszej możliwej ochrony. Nasza praca obejmuje również doradztwo i wsparcie dla rodzin i opiekunów w zakresie praw dziecka, aby mogli oni lepiej zrozumieć swoje obowiązki i odpowiednio dbać o dobro swoich podopiecznych. Jesteśmy tu, aby pomóc w każdej sytuacji, w której prawa dziecka mogą być zagrożone, dążąc do ich szybkiego i skutecznego zabezpieczenia. Nasze działania są zawsze kierowane dobrem dziecka, co jest fundamentem naszej pracy w zakresie ochrony praw dziecka.

Opieka nad dzieckiem

W zakresie opieki nad dzieckiem, nasza kancelaria oferuje wszechstronną pomoc rodzicom i opiekunom w uzyskaniu lub utrzymaniu praw do opieki nad dzieckiem. Rozumiemy, że sytuacje rodzinne mogą być złożone i emocjonalne, dlatego oferujemy profesjonalne doradztwo i reprezentację w procesach sądowych dotyczących ustalenia lub zmiany warunków opieki. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, reprezentujemy klientów przed sądem oraz doradzamy w negocjacjach między stronami w celu osiągnięcia najlepszego rozwiązania dla dziecka. Nasze działania obejmują również wsparcie w przypadkach konfliktów dotyczących opieki, gdzie naszym celem jest znalezienie rozwiązania, które najbardziej służy interesowi dziecka. Dążymy do zapewnienia, że decyzje dotyczące opieki są podejmowane z pełnym zrozumieniem prawnych aspektów sytuacji, zawsze kładąc nacisk na dobro dziecka. Nasza kancelaria jest zaangażowana w ochronę praw dziecka do bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej, oferując wsparcie w każdej sytuacji wymagającej uregulowania kwestii opieki nad dzieckiem.

Separacja

Rozumiemy, że separacja jest często pierwszym krokiem do rozwiązania małżeństwa i może być obarczona wieloma emocjami i niepewnością. Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o separację, reprezentując interesy naszych klientów w sądzie. Doradzamy w kwestiach dotyczących podziału majątku wspólnego, ustalenia alimentów oraz praw do opieki nad dziećmi. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa i ochrony ich praw podczas całego procesu separacji. Stawiamy na rozwiązania, które minimalizują konflikty i sprzyjają amicable rozwiązaniom, zawsze z uwzględnieniem najlepszego interesu klienta. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie prowadzić sprawy separacyjne, oferując jednocześnie wsparcie i empatię w trudnych momentach.

Testamenty i ostatnie wole

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu dokumentów testamentowych, zapewniając, że wszystkie życzenia naszych klientów są jasno i precyzyjnie wyrażone oraz zgodne z obowiązującym prawem. Pomagamy w identyfikacji najlepszych opcji dla rozdzielenia majątku, doradzamy w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi oraz zarządzania majątkiem po śmierci. Nasza kancelaria zapewnia również poradnictwo w zakresie potencjalnych skutków podatkowych oraz najlepszych strategii minimalizowania obciążeń podatkowych dla spadkobierców. Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces, od pierwszych konsultacji po złożenie testamentu do odpowiedniego rejestru. Dążymy do tego, aby zapewnić spokój ducha naszym klientom, wiedząc, że ich ostatnia wola zostanie uszanowana i wykonana zgodnie z ich życzeniami.

Zarządzanie majątkiem dziecka

W naszej kancelarii przykładamy dużą wagę do ochrony interesów najmłodszych, oferując kompleksowe usługi związane z zarządzaniem majątkiem dziecka. Rozumiemy, jak ważne jest odpowiednie administrowanie finansami nieletnich, szczególnie w przypadku otrzymania spadku, darowizny czy innych środków finansowych. Nasze doświadczenie pozwala nam na oferowanie profesjonalnej pomocy w zakresie planowania i zarządzania majątkiem dziecka, zawsze z naciskiem na jego najlepszy interes. Pomagamy rodzicom i opiekunom prawnym w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących inwestycji, oszczędności oraz innych form zabezpieczenia przyszłości finansowej dziecka. Zajmujemy się również kwestiami prawno-podatkowymi, aby maksymalizować korzyści z zarządzania majątkiem, jednocześnie minimalizując obciążenia podatkowe. W przypadku konfliktów rodzinnych dotyczących majątku dziecka, reprezentujemy interesy nieletnich w sądach, dążąc do sprawiedliwego rozwiązania. Nasza kancelaria oferuje również doradztwo w zakresie ustanowienia opieki nad majątkiem dziecka, w tym wyboru odpowiednich opiekunów majątkowych oraz zakresu ich uprawnień. Dzięki naszej pomocy, rodzice i opiekunowie mogą być pewni, że majątek dziecka jest zarządzany z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zabezpieczenia finansowe małżonka i dzieci

Przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia finansowego małżonków i dzieci, oferując kompleksowe usługi prawne w tym zakresie. Naszym celem jest zapewnienie, aby nasi klienci mieli pewność, że ich bliscy będą odpowiednio zabezpieczeni finansowo, niezależnie od przyszłych okoliczności. Oferujemy doradztwo i wsparcie w przygotowaniu umów małżeńskich, testamentów oraz innych dokumentów prawnych, które gwarantują, że majątek zostanie rozdzielony zgodnie z życzeniem klienta. Pomagamy również w planowaniu sukcesji, co obejmuje nie tylko przekazanie majątku, ale również zabezpieczenie środków finansowych na edukację dzieci czy emeryturę małżonka. Nasza kancelaria specjalizuje się w tworzeniu struktur prawnych, które umożliwiają ochronę i efektywne zarządzanie majątkiem, zapewniając jego optymalne wykorzystanie dla dobra rodziny. Zapewniamy wsparcie w zakresie praw spadkowych, doradztwo podatkowe oraz pomoc w przypadku ewentualnych sporów sądowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, możemy zaoferować skuteczne rozwiązania, które chronią przyszłość finansową małżonków i dzieci, zapewniając im bezpieczeństwo i stabilność.

Ustalanie ojcostwa

Oferujemy pomoc prawną zarówno dla matek, jak i domniemanych ojców. Pomagamy w inicjowaniu procedur prawnych mających na celu ustalenie ojcostwa, co jest kluczowe zarówno dla ustalenia praw do opieki nad dzieckiem, jak i obowiązków alimentacyjnych. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych, doradzamy w kwestiach związanych z badaniami DNA, a także w zakresie możliwych konsekwencji prawnych ustalenia ojcostwa. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie negocjować i dochodzić praw naszych klientów, zapewniając im wsparcie na każdym etapie procesu. Ponadto, oferujemy pomoc w uzyskaniu odpowiednich świadczeń i uprawnień związanych z ustaleniem ojcostwa, takich jak prawo do alimentów czy dziedziczenia. Naszym priorytetem jest zapewnienie, że każde dziecko i jego rodzice mają jasno określone i zabezpieczone swoje prawa i obowiązki.

Ustanowienie kurateli

Rozumiemy, że decyzja o ustanowieniu kuratora dla osoby niezdolnej do samodzielnego prowadzenia swoich spraw jest niezwykle ważna i wymaga zarówno wrażliwości, jak i profesjonalizmu. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych wniosków do sądu, doradzamy w kwestiach prawnych związanych z kuratelą i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych. Naszym celem jest zapewnienie, aby proces ustanowienia kurateli przebiegał sprawnie, z należytą uwagą na dobro podopiecznego. Oferujemy również wsparcie po ustanowieniu kurateli, pomagając w zarządzaniu sprawami prawymi osoby pod kuratelą, w tym w kwestiach finansowych, majątkowych, a także osobistych. Dążymy do tego, aby kuratorzy byli w pełni przygotowani do swojej roli, zapewniając im dostęp do niezbędnych informacji i wsparcia w codziennym zarządzaniu sprawami podopiecznego.

Uprowadzenia rodzicielskie

Specjalizując się w sprawach rodzinnych, nasza kancelaria prawna oferuje również pomoc w przypadkach uprowadzeń rodzicielskich. Rozumiemy, jak trudne i delikatne są to sytuacje, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz szybkie i skuteczne działanie w celu jego odnalezienia i powrotu do legalnego opiekuna. Oferujemy wsparcie w postaci doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami polskimi oraz współpracę z organami ścigania i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw dziecka. Nasz zespół ekspertów pomoże w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wniosków, a także będzie wspierał na każdym etapie postępowania. Dbamy o to, aby w takich trudnych chwilach nasi Klientowie czuli się wspierani i mieli pewność, że wszystkie dostępne środki prawne są wykorzystywane na rzecz szybkiego rozwiązania sprawy.

Ustanowienie opieki

Oferujemy kompleksowe usługi prawne związane z ustanowieniem opieki nad dzieckiem. Naszym zadaniem jest wspieranie klientów w procesie uzyskania opieki, zapewniając, że cały proces przebiega sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wszystkich niezbędnych wniosków i dokumentów, doradzamy w sprawach dotyczących prawa rodzinnego oraz reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach dotyczących ustalenia opieki. Nasza praca obejmuje również doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań opiekuńczych, w tym współopieki, opieki naprzemiennej czy wyłącznej, zawsze z naciskiem na najlepszy interes dziecka. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić klientów przez proces prawny, minimalizując stres i niepewność. Naszym głównym celem jest zapewnienie, że decyzje sądowe dotyczące opieki najlepiej odpowiadają potrzebom i dobru dziecka, a prawa naszych klientów są w pełni chronione i respektowane.

Władza rodzicielska

Pomagamy klientom w rozwiązywaniu wszelkich kwestii prawnych związanych z władzą rodzicielską. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących ustalania, ograniczania oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej, zawsze kierując się dobrem dziecka. Nasze działania obejmują reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, negocjacjach oraz mediacjach, mających na celu uregulowanie kwestii opieki i wychowania dzieci. Pomagamy rodzicom w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wniosków, zapewniając profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania. Nasza kancelaria oferuje również wsparcie w przypadku konfliktów dotyczących władzy rodzicielskiej, dążąc do znalezienia rozwiązań, które najlepiej służą interesom dziecka. Zajmujemy się również sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, w tym z decyzjami dotyczącymi edukacji, zdrowia czy miejsca zamieszkania dziecka. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną ochronę praw naszych klientów oraz ich dzieci, dążąc do osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku dla wszystkich stron.

Wsparcie psychologiczne dla ofiar

Zdajemy sobie sprawę, że przemoc domowa ma nie tylko konsekwencje prawne, ale również głębokie skutki psychologiczne dla ofiar. W związku z tym, oprócz świadczenia usług prawnych, aktywnie współpracujemy z profesjonalistami oferującymi wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej. Nasza kancelaria pomaga w nawiązaniu kontaktu z zaufanymi psychologami i terapeutami, którzy specjalizują się w leczeniu traumy i wspieraniu osób w trudnych sytuacjach życiowych. Uważamy, że kompleksowe podejście, obejmujące zarówno aspekty prawne, jak i psychologiczne, jest kluczowe dla skutecznego wsparcia ofiar przemocy domowej. Dążymy do tego, aby nasi klienci mieli dostęp do wszystkich niezbędnych form pomocy, umożliwiających im odbudowę poczucia bezpieczeństwa i samodzielności. Zależy nam na zapewnieniu ofiarom przemocy domowej wsparcia i narzędzi niezbędnych do pokonania trudności, zarówno w wymiarze emocjonalnym, jak i prawnym.

Zarządzanie majątkiem podopiecznego

W ramach naszej specjalizacji w prawie rodzinnym, oferujemy usługi doradcze i prawne związane z zarządzaniem majątkiem podopiecznego. Rozumiemy, że odpowiedzialne zarządzanie majątkiem wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale także umiejętności finansowych i etycznych. Nasza kancelaria wspiera kuratorów i opiekunów prawnych w zarządzaniu majątkiem osób, za które są odpowiedzialni, zapewniając, że wszystkie decyzje są podejmowane z najlepszym interesem podopiecznego na uwadze. Oferujemy pomoc w przygotowaniu planów zarządzania majątkiem, doradztwo w kwestiach inwestycyjnych, a także reprezentację w sądach w sprawach dotyczących zatwierdzania ważniejszych decyzji majątkowych. Nasza praca obejmuje również pomoc w sporządzaniu rocznych sprawozdań z zarządzania majątkiem, co jest wymogiem prawnym. Dążymy do tego, aby nasze działania pomagały w ochronie i pomnażaniu majątku podopiecznego, jednocześnie zapewniając pełną przejrzystość i zgodność z przepisami prawa.

Zarządzanie majątkiem spadkowym

Zarządzanie majątkiem spadkowym jest kluczowym elementem usług naszej kancelarii. Oferujemy wsparcie w identyfikacji aktywów i zobowiązań wchodzących w skład spadku, a także w ich efektywnym zarządzaniu do czasu przekazania majątku spadkobiercom. Nasza kancelaria pomaga w wykonywaniu wszelkich niezbędnych czynności prawnych i administracyjnych związanych ze spadkiem, w tym w zabezpieczaniu majątku, zarządzaniu nieruchomościami, a także w sprzedaży aktywów, jeżeli jest to wymagane do pokrycia długów spadkowych lub podziału majątku. Doradzamy również w kwestiach inwestycyjnych i finansowych, zapewniając, że majątek spadkowy jest zarządzany w sposób optymalny i z korzyścią dla spadkobierców. Naszym celem jest zapewnienie, że cały proces zarządzania majątkiem spadkowym przebiega płynnie, z poszanowaniem woli spadkodawcy i najlepszych interesów spadkobierców.

Zachowek

W ramach usług naszej kancelarii prawnej oferujemy również wsparcie w sprawach dotyczących zachowku. Rozumiemy, że brak uwzględnienia w testamencie może być bolesnym doświadczeniem dla bliskich zmarłego, dlatego staramy się zapewnić naszym Klientom kompleksową pomoc prawną. Pomagamy w ustaleniu prawa do zachowku, obliczeniu jego wysokości oraz w dochodzeniu tych praw przed sądem. Nasz zespół ekspertów doradzi, jak najlepiej postępować w danej sytuacji, aby zabezpieczyć interesy naszych Klientów. Wspieramy w negocjacjach z innymi spadkobiercami, a jeśli to konieczne, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, dążąc do uzyskania dla nich sprawiedliwego rozwiązania.

@Lex Familia Kancelaria Prawa Rodzinnego Buczek & Makan 2024