Lex Familia Buczek & Makan

Kancelaria Prawa Rodzinnego

W naszej praktyce prawniczej koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w tym, w szczególności, w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału majątku.

Jedną z naczelnych zasad naszej kancelarii jest koncentracja na potrzebach Klienta, tak, aby obsługa, jakiej Państwo oczekują, była dla Państwa zrozumiała, a ewentualny proces sądowy nie jawił się jako koszmar.

Sprawy rodzinne bardzo często nie wymagają jedynie pomocy prawnika, ale również pomocy psychologicznej oraz zaangażowania detektywów. Kancelaria współpracuje z doświadczonymi psychologami i detektywami.

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, co pozwala na efektywne i skuteczne prowadzenie spraw rodzinnych.

Lex Familia Buczek & Makan

Kancelaria Prawa Rodzinnego

W naszej praktyce prawniczej koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału majątku.

Współpracujemy z doświadczonymi psychologami i detektywami, aby zapewnić naszym klientom nie tylko wsparcie prawne, ale również emocjonalne i dowodowe w trudnych sytuacjach życiowych. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co pozwala na efektywne i skuteczne prowadzenie spraw rodzinnych.

Zakres Usług

  • Rozwód i separacja
  • Majątek i finanse
  • Dzieci
  • Opieka i kuratela
  • Przemoc w rodzinie
  • Spadki
N aszym zadaniem jest wspieranie Klientów na każdym etapie procesu - od momentu podjęcia decyzji o zakończeniu małżeństwa, poprzez negocjacje dotyczące podziału majątku, aż po finalizację sprawy w sądzie. Dążymy do tego, aby proces ten był jak najmniej obciążający dla naszych klientów, jednocześnie zabezpieczając ich prawa i interesy. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia prawnego, nie wahaj się do nas zgłosić. Nasz zespół doświadczonych prawników jest gotowy, aby Cię wysłuchać, doradzić i działać w Twoim najlepszym interesie. Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli razem znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Rozwód bez orzekania o winie

Niejednokrotnie, preferowaną formą zakończenia małżeństwa jest rozwód bez orzekania o winie. Jest to proces, który pomaga zaoszczędzić czas oraz przede wszystkim, nerwy naszych Klientów. W naszej kancelarii pomagamy klientom w tym procesie, tak, aby przebiegał on jak najłagodniej dla obu stron, zwłaszcza, w sytuacji, kiedy w małżeństwie są Dzieci. Wówczas, przeprowadzamy Klienta przez mediację, negocjacje z drugim małżonkiem, dążąc do zawarcia porozumienia. Rozwód bez orzekania o winie pozwala na zachowanie dobrych relacji między byłymi partnerami, co jest szczególnie ważne w przypadku rodziców wspólnych dzieci. Nasze doświadczenie i podejście skupione na rozwiązaniach pomagają klientom przejść przez ten trudny czas z minimalnym napięciem.

Rozwód z orzeczeniem o winie

W sytuacjach, gdy konflikt między stronami jest głęboki, a jedna ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa, wspieramy klientów w procesie rozwodowym z orzeczeniem o winie. Taka forma rozwodu może mieć wpływ na decyzje dotyczące podziału majątku czy ustalenia alimentów. Nasze podejście jest skoncentrowane na dokładnej analizie okoliczności sprawy i wsparciu Klienta w tym trudnym czasie oraz reprezentowaniu interesów naszych Klientów w sądzie z pełną determinacją i profesjonalizmem, aby zapewnić im sprawiedliwe traktowanie i ochronę Ich praw.

Separacja

Oferujemy wsparcie prawne w procesie separacji, który może być pierwszym krokiem do formalnego zakończenia małżeństwa lub alternatywą dla rozwodu. Separacja umożliwia parom życie osobno przy jednoczesnym zachowaniu więzi małżeńskiej, co może być wymagane z różnych przyczyn, w tym religijnych czy osobistych. Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu odpowiednich umów, aby zagwarantować, że obie strony są właściwie zabezpieczone pod względem finansowym, majątkowym oraz w zakresie opieki nad dziećmi.

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku to często jedna z najbardziej skomplikowanych kwestii w trakcie rozstania, jak również, największe zarzewie konfliktu rozstających się małżonków.


W naszej praktyce kładziemy duży nacisk na sprawiedliwy i sprawny podział majątku, z uwzględnieniem wkładu każdej ze stron w jego budowanie. Staramy się znaleźć rozwiązania, które minimalizują konflikty i pozwalają na zachowanie wartości majątkowych, jeśli to się nie uda, walczymy w imieniu Klienta w sądzie. Doradzamy w kwestiach oceny wartości majątku, negocjacji umów podziału oraz reprezentujemy klientów przed sądem, jeśli jest to konieczne.

Alimenty na małżonka

Wsparcie finansowe po rozwodzie, znane również jako alimenty na małżonka, alimenty na żonę, czy alimenty na męża, jest kluczowe dla strony, która może nie być w stanie samodzielnie utrzymać się po zakończeniu małżeństwa. W naszej kancelarii pomagamy w ustalaniu sprawiedliwych alimentów, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego małżonka, jak i możliwości finansowe zobowiązanego. Naszym celem jest zapewnienie, aby zarówno alimenty na żonę, jak i alimenty na męża były ustalane w sposób sprawiedliwy, odzwierciedlając konkretne okoliczności życiowe i finansowe obu stron. Doradzamy w przygotowaniu wniosków alimentacyjnych, prowadzimy negocjacje między stronami oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych, aby zapewnić im odpowiednią ochronę prawną i finansową.

W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe usługi prawne dotyczące majątku i finansów w kontekście prawa rodzinnego. Rozumiemy, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe oraz właściwe zarządzanie majątkiem, szczególnie w trakcie i po rozwiązaniu związków małżeńskich. Nasz zespół specjalizuje się w negocjacjach umów małżeńskich, sprawach dotyczących podziału majątku, zarządzaniu długami oraz ochronie majątku dzieci. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom spokoju i bezpieczeństwa finansowego. Jeśli stoisz przed wyzwaniem związanym z majątkiem i finansami w kontekście prawa rodzinnego, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasi doświadczeni prawnicy są gotowi, aby zapewnić Ci profesjonalne doradztwo i wsparcie. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli razem znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Umowy małżeńskie (intercyza)

Umowy małżeńskie, w tym również intercyzy, pozwalają małżonkom na ustalenie zasad zarządzania ich majątkiem przed ślubem lub w trakcie małżeństwa. Takie umowy są kluczowe dla ochrony interesów finansowych obu stron, szczególnie w przypadku podjęcia decyzji o rozdzieleniu majątku. Nasza Kancelaria doradzi Państwu, jak najlepiej uregulować i zabezpieczyć stosunki majątkowe, wynikające z zawarcia maleństwa.

Długi małżeńskie

Zarządzanie długami małżeńskimi wymaga szczegółowej analizy sytuacji finansowej pary i ustalenia strategii, która pozwoli na sprawiedliwe podzielenie zobowiązań. Podejmujemy się reprezentowania naszych klientów w negocjacjach z wierzycielami, aby zmniejszyć obciążenie finansowe po rozwodzie.

Zarządzanie majątkiem dziecka

Ochrona i zarządzanie majątkiem dziecka to kluczowe zadania dla rodziców i opiekunów prawnych. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w zarządzaniu majątkiem dziecka oraz w innych kwestiach prawnych, aby zapewnić najlepsze zabezpieczenie finansowe dla najmłodszych.

Planowanie sukcesji

Pomagamy w planowaniu przekazania majątku rodzinnych na wypadek śmierci, zapewniając, że zostanie on rozdzielony zgodnie z życzeniem klienta. Doradzamy w zakresie testamentów, umów majątkowych małżeńskich oraz innych dokumentów prawnych, które zabezpieczają przyszłość finansową rodziny.

Ochrona majątku

Oferujemy strategie prawne mające na celu ochronę majątku rodzinnego przed roszczeniami wierzycieli. Pomagamy w restrukturyzacji majątku, tworzeniu trustów oraz wykorzystaniu innych narzędzi prawnych, aby maksymalnie zabezpieczyć majątek przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zabezpieczenie finansowe małżonka i dzieci

Specjalizujemy się w opracowywaniu umów i porozumień mających na celu zabezpieczenie finansowe niezarabiającego lub mało zarabiającego małżonka oraz dzieci. Obejmuje to ustalenie alimentów, planowanie ubezpieczeń oraz innych form wsparcia finansowego.

Z ajmujemy się także sprawami dotyczącymi dzieci, kładąc nacisk na ich dobro. W naszej pracy koncentrujemy się na ustalaniu alimentów, regulacji władzy rodzicielskiej, organizowaniu kontaktów z dzieckiem oraz procedurach adopcyjnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie, aby interesy dzieci były zawsze na pierwszym miejscu, co realizujemy poprzez staranne negocjacje i mediacje między rodzicami oraz reprezentowanie klientów przed sądem. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawach dotyczących dzieci, nasza kancelaria jest do Twojej dyspozycji. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i reprezentację prawna, aby chronić prawa Twoje i Twoich dzieci. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w tych ważnych kwestiach.

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci są kluczowym elementem zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego dla dzieci po rozwodzie lub rozstaniu rodziców. Nasza kancelaria pomaga w ustalaniu wysokości alimentów, negocjacjach między stronami oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Dążymy do tego, aby kwota alimentów była sprawiedliwa i adekwatna do potrzeb dziecka, jednocześnie uwzględniając możliwości finansowe płatnika.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki rodziców wobec ich dzieci, w tym decydowanie o ich wychowaniu, edukacji oraz miejscu zamieszkania. W przypadkach konfliktu między rodzicami oferujemy pomoc w mediacjach, doradztwie prawnym oraz reprezentacji przed sądem, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej służące dobru dziecka.

Kontakty z dzieckiem

Utrzymanie regularnych kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest ważne dla jego dobrostanu emocjonalnego. Nasza kancelaria specjalizuje się w ustalaniu harmonogramów wizyt, wspieraniu rodziców w realizacji ich prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rozwiązywaniu sporów dotyczących opieki nad dzieckiem.

Ustalanie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa ma fundamentalne znaczenie dla dziecka, umożliwiając mu nawiązanie więzi z ojcem oraz korzystanie z praw wynikających z tego tytułu. Pomagamy w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących ustalenia ojcostwa, w tym w przygotowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów oraz reprezentacji w sądzie.

Adopcja

Adopcja to proces prawny, który umożliwia stworzenie trwałych więzi rodzinnych. Nasza kancelaria oferuje wsparcie na każdym etapie procesu adopcyjnego, od doradztwa prawnego, poprzez pomoc w kompletowaniu dokumentów, aż po reprezentację przed sądem. Zapewniamy kompleksowe wsparcie przyszłym rodzicom adopcyjnym.

Ochrona praw dziecka

Ochrona praw dziecka jest priorytetem w każdej sprawie dotyczącej nieletnich. Nasza kancelaria doradza w kwestiach prawnych związanych z ochroną interesów dziecka, reprezentuje dzieci i ich rodziców w postępowaniach sądowych oraz współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę praw dziecka.

Opieka nad dzieckiem

Zapewnienie odpowiedniej opieki nad dzieckiem, szczególnie w przypadku niezdolności jednego z rodziców do pełnienia swoich funkcji, wymaga odpowiedniego wsparcia prawnego. Nasza kancelaria pomaga w ustalaniu opieki nad dzieckiem, reprezentuje klientów w sprawach dotyczących opieki i władzy rodzicielskiej, dążąc do rozwiązań, które najlepiej służą interesom dziecka.

W naszej kancelarii oferujemy wsparcie i doradztwo w zakresie ustanowienia opieki oraz kurateli, co jest niezbędne w sytuacjach, gdy osoby bliskie ze względów zdrowotnych lub wieku nie są w stanie samodzielnie zarządzać swoim życiem i majątkiem. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, reprezentujemy klientów przed sądami oraz doradzamy w zakresie praw i obowiązków opiekunów i kuratorów. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu, aby proces ustanowienia opieki lub kurateli przebiegał sprawnie, z poszanowaniem godności i praw osoby, której dotyczy, oraz zabezpieczeniem jej najlepszego interesu.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje profesjonalnego wsparcia w zakresie ustanowienia opieki lub kurateli, nasza kancelaria jest gotowa Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z doświadczenia naszych prawników, którzy z pełnym zaangażowaniem i empatią podejdą do Twojej sytuacji. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Ustanowienie opieki i kurateli

Ustanowienie opieki lub kurateli to proces prawny, który umożliwia osobie dorosłej lub instytucji przejęcie odpowiedzialności za osobę niezdolną do samodzielnego życia, taką jak dziecko lub osoba niepełnosprawna. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosków o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki lub kurateli, doradztwo dotyczące praw i obowiązków opiekuna lub kuratora, oraz reprezentacji przed sądem. Pomagamy w nawigowaniu przez proces sądowy, aby zapewnić, że decyzje są zgodne z najlepszym interesem podopiecznego.

Ustanowienie kurateli

Ustanowienie kurateli to procedura prawna, która ma na celu ochronę osób pełnoletnich, które z powodu swojego stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie ustanowienia kurateli, przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym. Skupiamy się na zabezpieczeniu praw i dobra podopiecznego, zapewniając mu odpowiednią ochronę i wsparcie.

Zarządzanie majątkiem podopiecznego

Zarządzanie majątkiem podopiecznego jest istotnym elementem opieki i kurateli, wymagającym odpowiedzialności i staranności. Oferujemy pomoc w zakresie prawidłowego zarządzania finansami i majątkiem osób, które nie mogą tego robić samodzielnie, w tym w sprawach inwestycji, zabezpieczenia majątkowego, a także w prowadzeniu wszelkich spraw administracyjnych i sądowych. Naszym celem jest ochrona majątku podopiecznego i zapewnienie, że jest on wykorzystywany w najlepszy możliwy sposób na jego rzecz.

Ochrona praw podopiecznego

Ochrona praw podopiecznego stanowi priorytet w każdym postępowaniu dotyczącym opieki i kurateli. Nasza kancelaria zapewnia wsparcie w monitorowaniu przestrzegania praw podopiecznych, reprezentuje ich interesy w sprawach sądowych oraz doradza opiekunom i kuratorom w zakresie najlepszych praktyk opieki i zarządzania. Działamy, aby upewnić się, że wszystkie decyzje są podejmowane z uwzględnieniem dobra i ochrony praw osób znajdujących się pod opieką lub kuratelą.

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, który wymaga natychmiastowej interwencji prawnej w celu ochrony ofiar. Nasza kancelaria oferuje wsparcie osobom doświadczającym przemocy domowej, pomagając im w uzyskaniu ochrony prawnej oraz doradztwie w zakresie dostępnych opcji prawnych. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu nakazów ochronnych, reprezentowaniu ofiar przemocy w postępowaniach rozwodowych i rodzinnych, a także w działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia psychologicznego dla ofiar. Nasze działania są skoncentrowane na zapewnieniu dyskrecji, wsparcia i skutecznej ochrony prawnej.

Jeśli doświadczasz przemocy domowej, nie jesteś sam/a. Nasza kancelaria jest tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć proces ochrony swoich praw i bezpieczeństwa. Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie, abyś mógł/mogła poczuć się bezpiecznie i chroniony/a.

Nakazy ochronne

W ramach tej usługi pomagamy ofiarom przemocy domowej w uzyskaniu nakazu ochronnego, który jest jednym z najważniejszych narzędzi prawnych zapewniających ochronę przed dalszą przemocą. Proces ten obejmuje przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów w sądzie, a także reprezentację klienta podczas rozprawy. Nasza kancelaria doradza w zakresie najlepszego sposobu działania, aby jak najszybciej zapewnić bezpieczeństwo ofiarom i ich dzieciom.

Reprezentacja ofiar w sądzie

Przemoc w rodzinie to niestety nadal temat tabu. Form przemocy może być wiele, m.in. przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i często jej ofiary nie zdaja sobie nawet sprawy, że taka przemoc jest wobec nich stosowania oraz, że są instytucje, które mogą im pomóc.
Specjalizujemy się w reprezentowaniu ofiar przemocy domowej w różnych sprawach prawnych, w tym w procesach karnych, rozwodowych, sprawach o podział majątku oraz w postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz przed instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy. Naszym celem jest zapewnienie, że głos ofiar jest słyszany, a ich prawa są skutecznie chronione. Pomagamy w budowaniu mocnej pozycji prawnej, która umożliwi ofiarom przejęcie kontroli nad swoim życiem i zapewni im sprawiedliwość.

Wsparcie psychologiczne dla ofiar

Oferujemy ofiarom przemocy domowej informacje i dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego. Współpracujemy z profesjonalistami i organizacjami, które specjalizują się w pomocy osobom doświadczającym przemocy, aby naszym klientom zapewnić nie tylko ochronę prawną, ale również wsparcie emocjonalne i narzędzia niezbędne do odbudowy poczucia bezpieczeństwa.

Procedury prawne przeciwko sprawcy

Nasza kancelaria prowadzi ofiary przemocy domowej przez cały proces prawny przeciwko sprawcom przemocy, od składania zawiadomienia o przestępstwie, poprzez reprezentację w postępowaniach karnych, aż po dochodzenie roszczeń cywilnych. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, gromadzeniu dowodów oraz w skutecznym przedstawieniu sprawy przed organami ścigania i sądem.

S padki to kluczowy obszar prawa cywilnego, dotyczący przekazywania majątku osoby zmarłej jej spadkobiercom. W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw spadkowych, pomagając klientom w interpretacji testamentów, prowadzeniu postępowań spadkowych oraz w zarządzaniu majątkiem spadkowym. Specjalizujemy się również w rozwiązywaniu sporów spadkowych, w tym tych dotyczących podziału majątku, zachowków oraz kwestii testamentowych. Nasze działania są skoncentrowane na zapewnieniu, że wola zmarłego jest respektowana, a prawa spadkobierców są skutecznie chronione. Jeśli masz do czynienia ze sprawą spadkową i potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, nasza kancelaria jest gotowa Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w zabezpieczeniu Twoich praw i interesów jako spadkobiercy. Zadbamy o to, aby proces spadkowy przebiegał sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Testamenty i ostatnie wole

Testament to kluczowy dokument umożliwiający osobie dysponowanie swoim majątkiem po śmierci. Pomagamy w sporządzaniu testamentów, zapewniając, że wszystkie formalności prawne są spełnione, a wola spadkodawcy zostanie właściwie zinterpretowana i wykonana. Nasza kancelaria doradza również w kwestiach dotyczących różnych form testamentów, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy spadkodawcy i jego bliskich.

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku braku testamentu, majątek spadkodawcy jest dzielony zgodnie z przepisami o dziedziczeniu ustawowym. Wyjaśniamy klientom zasady dziedziczenia ustawowego, pomagając im zrozumieć, jakie prawa i obowiązki wynikają z ich pozycji jako spadkobierców. Doradzamy także w sprawach dotyczących podziału spadku, negocjacjach między spadkobiercami oraz w kwestiach związanych z odrzuceniem spadku, zachowkiem i wydziedziczeniem.

Podatek spadkowy i darowizny

Zajmujemy się kwestiami podatkowymi związanymi ze spadkami i darowiznami, doradzając klientom w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów podatkowych, a także w zrozumieniu przepisów dotyczących zwolnień i ulg podatkowych, aby zmniejszyć finansowe obciążenia spadkobierców.

Zarządzanie majątkiem spadkowym

Zarządzanie majątkiem spadkowym może stanowić wyzwanie, szczególnie w przypadku skomplikowanych spadków obejmujących różnorodne aktywa. Oferujemy wsparcie w kwestiach związanych z inwentaryzacją majątku, zarządzaniem nieruchomościami, akcjami, udziałami w firmach oraz innymi aktywami. Pomagamy również w rozwiązywaniu sporów spadkowych oraz w realizacji testamentowych dyspozycji spadkodawcy.

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe to procedura prawna, która formalizuje przejście majątku spadkowego na spadkobierców. Pomagamy klientom w każdym etapie tego procesu, od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, poprzez reprezentowanie ich interesów przed sądem, aż po finalizację sprawy. Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, umożliwiając spadkobiercom przejście przez cały proces z minimalnym stresem i niepewnością.

Zachowek

Zachowek to instytucja prawna mająca na celu ochronę najbliższych członków rodziny zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali w nim znacznie mniej, niż wynosiłaby ich ustawowa część spadku. Nasza kancelaria pomaga uprawnionym w dochodzeniu roszczeń o zachowek, analizując przysługujące im prawa i obliczając wysokość należnych świadczeń. Reprezentujemy klientów w negocjacjach z innymi spadkobiercami oraz w postępowaniach sądowych, dążąc do uzyskania sprawiedliwego rozwiązania.

Podważanie testamentów

Podważanie testamentów może być konieczne w sytuacjach, gdy istnieją wątpliwości co do ich ważności, np. z powodu niewłaściwego sporządzenia, naruszenia przepisów prawa, czy też kwestii dotyczących zdolności testatora do dokonania takich dyspozycji. W naszej praktyce oferujemy wsparcie w analizie dokumentów testamentowych, gromadzeniu dowodów na poparcie roszczeń o nieważność testamentu oraz reprezentowaniu klientów w procesach sądowych. Naszym celem jest zapewnienie, że wola zmarłego oraz prawa spadkobierców są należycie respektowane.

Kancelaria Lex Familia pomoże zadbać Ci o

Anna Buczek

Adwokat
Adwokat Anna Buczek - zawód adwokata wykonuje od prawie 20 lat. Swoją praktykę zawodową skoncentrowała na obsłudze w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności, reprezentacji w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, opieki i kurateli, w tym ubezwłasnowolnień, jak również specjalizuje się w obronie i reprezentacji klientów w skomplikowanych sprawach dotyczących przemocy domowej, porwań dzieci, czy naruszeń praw rodzicielskich. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach nieletnich i ich repezentacji w toku postępowań przed organami ściagania i sądami dla nieletnich. Jej zaangażowanie i profesjonalne podejście do każdego przypadku przynosi klientom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Joanna Makan-Milczanowska

Radca Prawny
Radca Prawny Joanna Makan - Milczanowska posiada 20 lat doświadczenia w szerokopojętym prawie rodzinnym, oferując swoim Klientom wszechstronną pomoc prawną i doradztwo w zakresie rozwodów, alimentów, opieki nad dziećmi, a także w zakresie podziału majątku oraz spadków, w tym ustalaniu prawa do zachowku. Jako certyfikowany mediator, skutecznie pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i negocjacjach, dążąc, w pierwszej kolejności do polubownych rozwiązań, które są korzystne dla obu stron.Specjalizuje się w przygotowaniu umów małżeńskich, planów rodzicielskich oraz umów majątkowych, zapewniając wsparcie Klientom na każdym etapie postępowania w sprawie rodzinnej, w tym, reprezentacji w toku spraw sądowych oraz rozmowach mediacyjnych. Doceniana przez Klientów za indywidualne i empatyczne podejście do każdej sprawy.

Kontakt

Kancelaria Prawa Rodzinnego Lex Familia Buczek & Makan

Sekretariat

884-661-396 | [email protected]

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 55/5, 31-514 Kraków

Publikacje

News item not found!

@Lex Familia Kancelaria Prawa Rodzinnego Buczek & Makan 2024